การบริการของสหกรณ์

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์ฯ

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

◄◄
►►
มิถุนายน 2018
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา สัมมนา "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ สอ." 2561 วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561 สัมมนา "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ สอ." 2561 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะที่เป็นองค์การกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีภารกิจในการเป... More detail
ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ วันจันทร์, 09 เมษายน 2561   ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ  - - - - - - - - - - - - - - - -                โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ... More detail
ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ วันจันทร์, 09 เมษายน 2561   ประกาศ      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด    เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ พ.ศ. 2561 ******************************    โดยมติที่ประชุมคณะกรรม... More detail
การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2561 การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 วันจันทร์, 09 เมษายน 2561   ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2561 -------------------------------- โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ... More detail
ปฏิทินเปิดให้บริการวันหยุดสหกรณ์ ประจำปี 2561 ปฏิทินเปิดให้บริการวันหยุดสหกรณ์ ประจำปี 2561 วันพุธ, 04 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการในวันเสาร์แรกของเดือนเมษายน 2561 จากวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561  เปลี่ยนแปลงเป็นเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 (ว... More detail
เนื้อหา ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (รอบวาระพิเศษ) มีอายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี เนื้อหา ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (รอบวาระพิเศษ) มีอายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี วันพุธ, 21 มีนาคม 2561 พี่น้องชาว สสธท. มีเฮ!!! กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) เปิดรับสมัครสมาชิกรอบวาระพิเศษ เพียง 3 รอบเท่านั้น สำหรับสมาชิกประเภทสามัญ ประเภทสมทบคู่สมรส ... More detail

เครือข่ายสหกรณ์

ช่องทางติดตาม

คุณสามารถติดตามข่าวสารของสหกรณ์ผ่านช่องทาง

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
semenaxcaps.com

คุณอยู่ที่: Home