ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 10/2560 วันที่ 1-31 ก.ย. 60 ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 10/2560 วันที่ 1-31 ก.ย. 60 วันศุกร์, 01 กันยายน 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบที่ 11/2560 ระหว่าง วันที่ 1- 30 กันยายน 2560  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 57... More detail
สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี วันพุธ, 01 มีนาคม 2560               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโย... More detail
รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2)  รอบเดือนมีนาคม ถึงพฤษศจิกายน 2560 รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือนมีนาคม ถึงพฤษศจิกายน 2560 วันพุธ, 01 มีนาคม 2560      รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษศจิกายน  2560 อายุไม่เกิน 70 ปี ประกาศรับสมัครส... More detail

ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 10/2560 วันที่ 1-31 ก.ย. 60

สส.ชสอ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบที่ 11/2560 ระหว่าง วันที่ 1- 30 กันยายน 2560  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท ค่าสมัคร 20  บาท ค่าบำรุง 20  บาท รวมเป็นเงิน  4,840 บาท มีผลคุ้มครอง 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป alt

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและใบสมัคร สส.ชสอ.รอบที่ 11/2560 

 

ใบสมัคร สมาชิกสามัญ และสมทบ

 

สสชสอ

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์ ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 10/2560 วันที่ 1-31 ก.ย. 60