สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี รอบที่ 1/2561 สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี รอบที่ 1/2561 วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโย... More detail
รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2)  รอบเดือนมกราคม ถึงพฤษศจิกายน 2561 รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือนมกราคม ถึงพฤษศจิกายน 2561 วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561      รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนมกราคม ถึงเดือน พฤษศจิกายน  2561 อายุไม่เกิน 65 ปี ประกาศรับสมัครส... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 3/2561 - 2/2562 ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 3/2561 - 2/2562 วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบที่ 3/2561 ถึง รอบที่ 2/ 2562  รับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561  ... More detail

ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 3/2561 - 2/2562

สส.ชสอ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบที่ 3/2561 ถึง รอบที่ 2/ 2562  รับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 56 ปี ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท ค่าสมัคร 20  บาท ค่าบำรุง 20  บาท รวมเป็นเงิน  4,840 บาท  alt

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและใบสมัคร สส.ชสอ.รอบที่ 1/2561  - 2/2562

 

ใบสมัคร สมาชิกสามัญ และสมทบ

 

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์ ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 3/2561 - 2/2562