สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี รอบที่ 12/2561 สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี รอบที่ 12/2561 วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโย... More detail
สส.ชสอ.  รับสมัครสมาชิกเดือนตุลาคม อายุไม่เกิน 56 ปี สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกเดือนตุลาคม อายุไม่เกิน 56 ปี วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รับสมัครวันที่ 1ตุลาคม 2561 ถึง 31ตุลาคม 2561  รับสมัครสมาชิกอายุไ... More detail
รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2)  รอบเดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายน 2561 รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายน 2561 วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561      รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนมกราคม ถึงเดือน พฤศจิกายน  2561 อายุไม่เกิน 65 ปี ประกาศรับสมัครสม... More detail

สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี รอบที่ 12/2561

 

สสธท            สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน  1,069,768.64 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้

เอกสารประกาศการรับสมัคร 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (คู่สมรส และบุตร)

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี รอบที่ 12/2561