สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี รอบที่ 12/2561 สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี รอบที่ 12/2561 วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโย... More detail
สส.ชสอ.  รับสมัครสมาชิกเดือนตุลาคม อายุไม่เกิน 56 ปี สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกเดือนตุลาคม อายุไม่เกิน 56 ปี วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รับสมัครวันที่ 1ตุลาคม 2561 ถึง 31ตุลาคม 2561  รับสมัครสมาชิกอายุไ... More detail
รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2)  รอบเดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายน 2561 รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายน 2561 วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561      รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนมกราคม ถึงเดือน พฤศจิกายน  2561 อายุไม่เกิน 65 ปี ประกาศรับสมัครสม... More detail

สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกเดือนตุลาคม อายุไม่เกิน 56 ปี

 

สส.ชสอ

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รับสมัครวันที่ 1ตุลาคม 2561 ถึง 31ตุลาคม 2561  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 56 ปี ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท ค่าสมัคร 20  บาท ค่าบำรุง 20  บาท รวมเป็นเงิน  4,840 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและใบสมัคร

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกเดือนตุลาคม อายุไม่เกิน 56 ปี