สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกรอบที่ 8/2561 อายุไม่เกิน 56 ปี สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกรอบที่ 8/2561 อายุไม่เกิน 56 ปี วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโย... More detail
สส.ชสอ.  รับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบพิเศษ รับสมัครวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561  รับสมัครสม... More detail
รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2)  รอบเดือนมกราคม ถึงพฤษศจิกายน 2561 รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือนมกราคม ถึงพฤษศจิกายน 2561 วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561      รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนมกราคม ถึงเดือน พฤษศจิกายน  2561 อายุไม่เกิน 65 ปี ประกาศรับสมัครส... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 3/2561 - 2/2562 ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 3/2561 - 2/2562 วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบที่ 3/2561 ถึง รอบที่ 2/ 2562  รับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561  ... More detail

สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี

 

สส.ชสอ

cats-crop-ขอบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบพิเศษ รับสมัครวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท ค่าสมัคร 20  บาท ค่าบำรุง 20  บาท รวมเป็นเงิน  4,840 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและใบสมัคร

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี