สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี รอบ 1/2562 สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี รอบ 1/2562 วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโย... More detail
สส.ชสอ.  รับสมัครสมาชิกตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 อายุไม่เกิน 56 ปี สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 อายุไม่เกิน 56 ปี วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561    รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่ลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ     https://drive.google.com/file/d/16mxo-q7_NWqoTBHJZ-GsG9AlDagAPeoE/view     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ปร... More detail
รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2)  รอบเดือนมกราคม ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือนมกราคม ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561      รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนมกราคม ถึงเดือน 20 กุมภาพันธ์ 2562 อายุไม่เกิน 65 ปี และจะลดอายุลงเหลือ... More detail

สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี รอบ 1/2562

 

สสธท            สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน  1,069,768.64 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้

เอกสารประกาศการรับสมัคร 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ 
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (คู่สมรส และบุตร)

 

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี รอบ 1/2562