เนื้อหา

ปฏิทินเปิดให้บริการวันหยุดสหกรณ์ ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการในวันเสาร์แรกของเดือนเมษายน 2561 จากวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561  เปลี่ยนแปลงเป็นเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 (วันจักรี) เวลา 08.30-12.00 น. จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ

44095

คุณอยู่ที่: Home