เนื้อหา

ประกาศผลผู้ได้รับการสอบคัดเลือกพนักงานสหกรณ์

 

logo1ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด
เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการสอบคัดเลือกพนักงานสหกรณ์ 

  - - - - - - - - - - - - - - - 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  ได้ทำการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสหกรณ์ตำแหน่ง รองผู้จัดการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี และได้ทำการสอบใน วันที่ 26 กันยายน 2561  เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของสหกรณ์ ดังนี้

Scan2561-09-27 120508

คุณอยู่ที่: Home