เนื้อหา

แจ้งการรับกระเป๋าของสมาชิกข้าราชการบำนาญ และโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น

แจ้งการรับกระเป๋าของสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ สมาชิกที่โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น และสมาชิกสมทบที่ไม่สังกัดในหน่วยงาน ให้ติดต่อขอรับกระเป๋าได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กระเป๋าสหกรณ์

คุณอยู่ที่: Home