เนื้อหา

สหกรณ์เปิดให้บริการเสาร์แรก ของเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เปิดให้บริการในวันหยุด ให้บริการสมาชิกในวันเสาร์แรกของเดือนตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ดังนนี้

Open2562

คุณอยู่ที่: Home