วันเสาร์, 04 มิถุนายน 2559

ประธานสหกรณ์รับโล่รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น สาขานักบริหาร

นายธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  ได้รับโล่รางวัล “นักสหกรณ์ระดับดีเด่น” สาขานักบริหาร  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.)  ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559  คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับ นายธานี  ก่อบุญประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับประเทศ เป็นผู้ที่ได้สร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นทั้งภายในและภายนอกให้กับ “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด”

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก ปฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีและมอบโล่เกียรติคุณให้กับนักสหกรณ์ระดับดีเด่น ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

คุณอยู่ที่: Home ประธานสหกรณ์รับโล่รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น สาขานักบริหาร