วันเสาร์, 10 พฤศจิกายน 2561

สหกรณ์ฯเข้าร่วม งานทอดกฐินสามัคคีสหกรณ์ประจำปี 2561

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร.ธานี   ก่อบุญ ประธานกรรมการและประธานเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ ฝ่ายจัดการ ร่วมทอดกฐินสามัคคีของขบวนการสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ทอดถวายที่วัดม่วงคำ บ้านม่วงคำ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ยอดกฐิน 591,889 บาท

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์ฯเข้าร่วม งานทอดกฐินสามัคคีสหกรณ์ประจำปี 2561