วันพุธ, 15 มีนาคม 2560

มอบทองคำให้แก่สมาชิกสหกรณ์

วันที่ 14 มีนาคม 2560   นายธานี  ก่อบุญ  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  เป็นผู้แทนมอบสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง ให้แก่นายพิเชียร เอี๊ยบทวี  สมาชิกสหกรณ์หน่วย สสอ.กุดบาก ที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย กสทธ. (ล้านที่ 2 )  จากการจับฉลากรางวัลเนื่องในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถานบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

คุณอยู่ที่: Home มอบทองคำให้แก่สมาชิกสหกรณ์