วันอาทิตย์, 16 กรกฎาคม 2560

โครงการ “ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  จัดโครงการ “ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ” ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด   เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมแสดงความอาลัยและร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9

ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  เป็นประธานในพิธี โครงการ “ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ”  และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสกลนคร เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมปฏิบัติจัดทำดอกไม้จันทน์แก่ผู้ร่วมโครงการ และ ในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการ,ฝ่ายจัดการ,สมาชิกสหกรณ์, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร,นักศึกษา กศน.,  ชุมชนหนองทรายขาวและประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 50 คน  

คุณอยู่ที่: Home โครงการ “ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ”