วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560

สอ.สาธารณสุขจันทบุรี เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 17 สิงหาคม 2560   ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ร่วมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความมั่นคงยั่งยืน และมามอบขวัญกำลังใจให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด หลังจากการประสบอุทกภัยที่ผ่านมา

คุณอยู่ที่: Home สอ.สาธารณสุขจันทบุรี เข้าศึกษาดูงาน