วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2560

ทำบุญครบรอบ 36 ปี สหกรณ์

         วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ทำบุญครบรอบ 36 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษา, คณะกรรมการดำเดินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, สมาชิกสหกรณ์, สหกรณ์จังหวัดสกลนคร และแขกผู้มีเกียรติจากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร ได้ให้ความสำคัญเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมหน้า

ดร.ธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  เป็นประธานในพิธีทำบุญสหกรณ์ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมทำบุญในวันครบรอบ 36 ปี  เพื่อเป็นของขวัญในวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์

คุณอยู่ที่: Home ทำบุญครบรอบ 36 ปี สหกรณ์