วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561

สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์

วันที่ 18 มกราคม 2561  ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้ร่วมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด  เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด  เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

คุณอยู่ที่: Home สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์