วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561

วันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ 37 ปี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 37 ปี ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี ดร.ธานี ก่อบุญประธานกรรมการ ,คณะกรรมการดำเดินการชุดที่37, ผู้ตรวจสอบกิจการ,ฝ่ายจัดการ, สมาชิกสหกรณ์, สหกรณ์จังหวัดสกลนคร,หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และแขกผู้มีเกียรติจากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ดร.ธานี ก่อบุญประธานกรรมการ ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จากวันนั้นถึงวันนี้...เส้นทางสู่ความสำเร็จสู่สหกรณ์หมื่นล้าน ” พร้อมมอบของที่ระลึกให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมในวันครบรอบ 37 ปี เพื่อเป็นของขวัญในวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์

คุณอยู่ที่: Home วันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ 37 ปี