วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก รพ.อากาศฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัด “โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2560”  ณ โรงพยาบาลอากาศอำนวย  โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  เพื่อออกพบปะสมาชิกและให้บริการธุรกรรมต่างๆ แก่สมาชิกอย่างใกล้ชิด ตามหน่วยงานต่างๆ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานครึ่งปีที่ผ่านมา  และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่สมาชิก

           ในครั้งนี้ ดร.ธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการดำเนินการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและบริการสหกรณ์ พร้อมแนะนำการวางแผนทางการเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์ สำหรับสมาชิกที่ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ ได้แก่ สมัครสมาชิกใหม่, เพิ่มหุ้นรายเดือน, เปิดบัญชีเงินฝาก, เพิ่มเงินฝากรายเดือน รับคูปองลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำ มูลค่ากว่า 80,000 บาท  สำหรับสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ โรงพยาบาลอากาศอำนวย

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก รพ.อากาศฯ