วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2561

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ)

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ดร.ธานี ก่อบุญประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้มอบหมายนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) ให้แก่ทายาท นางบรรเจิด ชัยชิต จำนวนเงิน 590,128.19 บาท

และในโอกาสนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับการสูญเสียในครั้งนี้ด้วย

คุณอยู่ที่: Home มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ)