วันจันทร์, 25 กันยายน 2560

ส่งมอบดอกไม้จันทน์“โครงการดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ”

วันที่ 25 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  นำโดย ดร.ธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์“โครงการดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ” จำนวน 4,450 ดอก ให้กับจังหวัดสกลนคร เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวหงส์ทอง  อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นผู้รับมอบดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้

คุณอยู่ที่: Home ส่งมอบดอกไม้จันทน์“โครงการดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ”