วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560

งบเงินสงเคราห์ฌปานกิจสมาชิก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจนางจันทิมา นาคา ผู้วายชนม์ ภรรยานายวิทยา นาคา เลขานุการและกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ในครั้งนี้นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเงินสวัสดิการ จำนวนเงิน 2,060,000 บาท ให้แก่ทายาท นางจันทิมา นาคา โดยแยกเป็นเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ล้านที่ 1 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท, กองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท และสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ 60,000 บาท ในครั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

คุณอยู่ที่: Home งบเงินสงเคราห์ฌปานกิจสมาชิก