วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561

กิจกรรม "วันออมแห่งชาติ" ประจำปี 2561

มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์การออม สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกร่วมโครงการ “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561”

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการ “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561”   ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกมีเงินฝากไว้ใช้หลังวัยเกษียณ ซึ่งสหกรณ์ได้จัดแผนการออมให้สมาชิกมี เงินล้านหลังวัยเกษียณ จากดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ นับว่าเป็นโครงการที่ดีแก่สมาชิกและได้ประโยชน์สูงสุดในการฝากเงิน

ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ ได้นำทีมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37, ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สนใจร่วมโครงการ “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561” เพื่อวางแผนทางการเงินรับเงินล้านหลังวัยเกษียณ และมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสจะครบรอบ 37 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ให้ตัวแทนแต่ละหน่วยงานเผื่อทำการส่งมอบให้กับสมาชิกในหน่วยงาน ครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและเปิดบัญชีจำนวนมาก สำหรับสมาชิกผู้ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ สมาชิกยังสามารถเปิดบัญชีกับทางสหกรณ์ได้เรื่อยๆ
วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 19 พฤศจิกายน 2561 จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณาสุขสกลนคร จำกัด โทร 042-099-605 มือถือ 095-664-3929, 080-181-1177 และ Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home กิจกรรม "วันออมแห่งชาติ" ประจำปี 2561