คณะกรรมการอำนวยการ

 

 

phsn 010

นายธานี  ก่อบุญ
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35
08-4034-9081

 phsn 008

นางเกษร สังข์กฤษ
รองประธานกรรมการ 1
08-9944-5589

 

phsn 004

นายเมธี  ปัญญารัตน์
รองประธานกรรมการ 2
08-1739-8232

 phsn 003

นายวิทยา  นาคา
เลขานุการ
09-8184-0387


 

 phsn 001

นางสุรางค์  วนะภูติ
เหรัญญิก
09-0335-7700

phsn 005

 นายวิสิทธิ์  งิ้วพรหม
กรรมการ
08-1769-9443

 

phsn 011

นายเพชรทวี  นวลมณี
กรรมการ

 

 

coop11

นายชวน  โทอิ้ง
กรรมการ

   

คุณอยู่ที่: Home คณะผู้บริหาร คณะกรรมการอำนวยการ