เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

 

นางนิลุบล    เทพล

นางนิลุบล    เทพล
ผู้จัดการ
089-940-2682

 นางมะลิ  ณัฐสรณ์

นางมะลิ  ณัฐสรณ์
หัวหน้าแผนกการเงิน
098-097-6353

 

นางเดือนเพ็ญ ปัดนา

นางเดือนเพ็ญ ปัดนา
หัวหน้าแผนกบัญชี
087-858-3614

 

 

นางสาวเพ็ญประภา โคสันเทียะ

นางสาวเพ็ญประภา  โคสันเทียะ
ผู้ช่วยหัวหน้าธุรการ 
085-749-2883

 

 

 

นายยุทธพงษ์  โถตันคำ

นายยุทธพงษ์  โถตันคำ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
098-104-4834

 

นางสาวจรรยา  ชนะรัตนธรรม

นางสาวจรรยา  ชนะรัตนธรรม
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
088-512-0112
 

 

coop21

นายพรรษา  สุขชม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
093-545-0808

 

coop20

นางสาวรัตติยา  แก้วสุข
เจ้าหน้าที่บัญชี
081-871-3445
 

 

coop23

นายเทวิน  โคตรธรรม
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
09-5664-3929

 

coop22

นางสาวหนึ่งฤทัย  ธานะราช
เจ้าหน้าที่การเงิน
089-842-4552
คุณอยู่ที่: Home คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ