การบริการของสหกรณ์

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์ฯ

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

◄◄
►►
กรกฎาคม 2018
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ***************************************************           ด้วย สหกรณ์ออ... More detail
สหกรณ์ได้เปลี่ยนแปลง ใบฝากเงินและใบถอนเงิน บัญชีเงินฝากทุกประเภท สหกรณ์ได้เปลี่ยนแปลง ใบฝากเงินและใบถอนเงิน บัญชีเงินฝากทุกประเภท วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 แจ้งสมาชิกสหกรณ์ทราบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้เปลี่ยนแปลง ใบฝากเงินและใบถอนเงิน บัญชีเงินฝากทุกประเภทเพื่อให้สมาชิกเกิดความสะดวกสบายในการใช้บริการจากสหกรณ์... More detail
สัมมนา สัมมนา "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ สอ." 2561 วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561 สัมมนา "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ สอ." 2561 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะที่เป็นองค์การกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีภารกิจในการเป... More detail
ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ วันจันทร์, 09 เมษายน 2561   ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ  - - - - - - - - - - - - - - - -                โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ... More detail
ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ วันจันทร์, 09 เมษายน 2561   ประกาศ      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด    เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ พ.ศ. 2561 ******************************    โดยมติที่ประชุมคณะกรรม... More detail
การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2561 การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 วันจันทร์, 09 เมษายน 2561   ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   พ.ศ. 2561 -------------------------------- โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ... More detail

เครือข่ายสหกรณ์

ช่องทางติดตาม

คุณสามารถติดตามข่าวสารของสหกรณ์ผ่านช่องทาง

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
semenaxcaps.com

คุณอยู่ที่: Home