การบริการของสหกรณ์

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์ฯ

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

◄◄
►►
มีนาคม 2019
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลพิเศษ "เทศกาลเดือนแห่งความรัก" วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลพิเศษ "เทศกาลเดือนแห่งความรัก"ในโครงการรณรงค์เงินออม "เทศกาลเดือนแห่งความรัก"ระว่างวันที่ 1- 20 กุมภาพันธ์ 2562จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 200 บาท ดังนี้โดยสหก More detail
กสธท. (ล้านที่ 2 ) เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 62 กสธท. (ล้านที่ 2 ) เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 62 วันอังคาร, 05 มีนาคม 2562      รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนมีนาคม ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2562 อายุไม่เกิน 65 ปี และจะลดอายุลงเ... More detail
โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นเงินออมรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นเงินออมรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด  ได้กําหนดจัดโครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นเงินออมรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม และเป็นของขวัญให้แก่สมาชิกที่ทำธรุกรรมกับสหกรณ์ ในระห... More detail
ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562 ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562 วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562   ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัดเรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ  - - - - - - - - - - - - - - - -                โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด... More detail
ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562 ประกาศการกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562 วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562   ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัดเรื่อง   การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ------------ --------------------- โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37ครั้งที่ 14... More detail

เครือข่ายสหกรณ์

ช่องทางติดตาม

คุณสามารถติดตามข่าวสารของสหกรณ์ผ่านช่องทาง

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
semenaxcaps.com

คุณอยู่ที่: Home