member loanloanspayment

การบริการของสหกรณ์

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์ฯ

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

◄◄
►►
กันยายน 2019
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประราคาจ้าง ก่อส่ร้างต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ประกาศ เรื่อง ประราคาจ้าง ก่อส่ร้างต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด วันพุธ, 18 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง ประราคาจ้าง ก่อส่ร้างต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด More detail
ประกาศ เรื่อง การขอซื้อหุ้นเพิ่มในกรณีพิเศษ ประกาศ เรื่อง การขอซื้อหุ้นเพิ่มในกรณีพิเศษ วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด เรื่อง การขอซื้อหุ้นเพิ่มในกรณีพิเศษ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38 ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ได้มีมติ... More detail
ประกาศผลผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ประกาศผลผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562 ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ได้ดำเนินการออกประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา และได้ทำการสอบใน วันที่ 25... More detail
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลโครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลโครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล โครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 รับ "รางวัลพิเศษ" จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 200 บาท โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก... More detail
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล "ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์" วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล โครงการรณรงค์เงินออม ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2562 รับ "รางวัลพิเศษ" จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 200 บาท โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชี... More detail

เครือข่ายสหกรณ์

ช่องทางติดตาม

คุณสามารถติดตามข่าวสารของสหกรณ์ผ่านช่องทาง

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
semenaxcaps.com

คุณอยู่ที่: Home