การบริการของสหกรณ์

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์ฯ

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

◄◄
►►
พฤศจิกายน 2018
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2562 ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2562 วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด เรื่อง  การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  38  ประจำปี 2562 -----------------------------     คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  37  ในการป... More detail
เบอร์โทรติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เบอร์โทรติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด วันจันทร์, 05 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ที่อยู่ : 1901 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองจ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 042-099605    โทรสาร : 042-714807 ต่อ 15 มือถือ 095-664-3929, 080181-1177 มือถือประธาน (ดร.ธ... More detail
แจ้งการรับกระเป๋าของสมาชิกข้าราชการบำนาญ และโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น แจ้งการรับกระเป๋าของสมาชิกข้าราชการบำนาญ และโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561 แจ้งการรับกระเป๋าของสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ สมาชิกที่โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น และสมาชิกสมทบที่ไม่สังกัดในหน่วยงาน ให้ติดต่อขอรับกระเป๋าได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาร... More detail
วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2561                                        ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ”... More detail
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา  2561 การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561   ดาวน์โหลดประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปีการศึกษา  2561 ดาวน์โหลดคำขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561                                        More detail
การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ  การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ วันอังคาร, 25 กันยายน 2561  เรื่อง การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ     - - - - - - - - - - - - - - -  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  อาศัยอำนาจข้อ 17(1) ข้อ... More detail

เครือข่ายสหกรณ์

ช่องทางติดตาม

คุณสามารถติดตามข่าวสารของสหกรณ์ผ่านช่องทาง

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
semenaxcaps.com

คุณอยู่ที่: Home