การบริการของสหกรณ์

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์ฯ

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

◄◄
►►
สิงหาคม 2017
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้เงินสวัสดิการเพื่อเยียวยาสมาชิกที่ประสบอุทกภัย การให้เงินสวัสดิการเพื่อเยียวยาสมาชิกที่ประสบอุทกภัย วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย ดร.ธานี  ก่อบุญ  ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  มีมติในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย... More detail
สสธท. เปิดรับสมัคร วาระพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี สสธท. เปิดรับสมัคร วาระพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560 กำหนดการรับสมัครสมาชิกและมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ (ในวาระพิเศษ) อายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกินอายุ 70 ปี ดังนี้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอการประกาศรับสมัคร   More detail
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560   เรื่อง    การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  ------------ ---------------------  เพื่อเป็นการเฃื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายด้านเงินทุนของธุรกิจสหกรณ์ ในจังหวัดสกลนครและจังหว... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 9/2560 วันที่ 1-30 ก.ย. 60 ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 9/2560 วันที่ 1-30 ก.ย. 60 วันอังคาร, 04 เมษายน 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบที่ 9/2560 ระหว่าง วันที่ 1- 31 กรกฎาคม  2560  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน... More detail

เครือข่ายสหกรณ์

ช่องทางติดตาม

คุณสามารถติดตามข่าวสารของสหกรณ์ผ่านช่องทาง
คุณอยู่ที่: Home