การบริการของสหกรณ์

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์ฯ

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

◄◄
►►
มิถุนายน 2017
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสธท. เปิดรับสมัคร วาระพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี สสธท. เปิดรับสมัคร วาระพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560 กำหนดการรับสมัครสมาชิกและมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ (ในวาระพิเศษ) อายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกินอายุ 70 ปี ดังนี้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอการประกาศรับสมัคร   More detail
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560   เรื่อง    การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  ------------ ---------------------  เพื่อเป็นการเฃื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายด้านเงินทุนของธุรกิจสหกรณ์ ในจังหวัดสกลนครและจังหว... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 7/2560 วันที่ 1-30 เม.ย. 60 ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 7/2560 วันที่ 1-30 เม.ย. 60 วันอังคาร, 04 เมษายน 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบที่ 7/2560 ระหว่าง วันที่ 1- 31 พฤษภาคม  2560  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน... More detail
สหกรณ์เปิดบริการทุกวันเสาร์ สหกรณ์เปิดบริการทุกวันเสาร์ วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560 นายธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร และคณะกรรมการชุดที่ 36  ได้ให้สหกรณ์เปิดบริการสมาชิก ในทุกวันเสาร์ของเดือน  ให้บริการระหว่าง เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  โด... More detail
สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี วันพุธ, 01 มีนาคม 2560               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก รอบที่ 4/2560 เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 57 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผ... More detail
รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2)  รอบเดือนมีนาคม ถึงพฤษศจิกายน 2560 รับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่2) รอบเดือนมีนาคม ถึงพฤษศจิกายน 2560 วันพุธ, 01 มีนาคม 2560      รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษศจิกายน  2560 อายุไม่เกิน 70 ปี ประกาศรับสมัครส... More detail

เครือข่ายสหกรณ์

ช่องทางติดตาม

คุณสามารถติดตามข่าวสารของสหกรณ์ผ่านช่องทาง
คุณอยู่ที่: Home