การบริการของสหกรณ์

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์ฯ

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

◄◄
►►
ธันวาคม 2017
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560           คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร   More detail
รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2561 รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้ที่มี่ความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ เพื่อเสนอ... More detail
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปี 2560 การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปีการศึกษา  2560 ดาวน์โหลดคำขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560                                      &n More detail
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันจันทร์, 04 กันยายน 2560     - - - - - - - - - - - - - - - -                ด้วยเป็นสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดเงินรวมทั้งส่งเสริมการออมของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 12/2560 - 2/2561 ประกาศรับสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 12/2560 - 2/2561 วันศุกร์, 01 กันยายน 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบที่ 12/2560 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561  รับสมัครสมาช... More detail

เครือข่ายสหกรณ์

ช่องทางติดตาม

คุณสามารถติดตามข่าวสารของสหกรณ์ผ่านช่องทาง

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
semenaxcaps.com

คุณอยู่ที่: Home