การบริการของสหกรณ์

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์ฯ

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

◄◄
►►
ตุลาคม 2018
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา  2561 การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561   ดาวน์โหลดประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปีการศึกษา  2561 ดาวน์โหลดคำขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561                                     &n More detail
การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ  การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ วันอังคาร, 25 กันยายน 2561  เรื่อง การกำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ     - - - - - - - - - - - - - - -  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่   37ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  อาศัยอำนาจข้อ 17(1) ข้อ... More detail
สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกรอบที่ 8/2561 อายุไม่เกิน 56 ปี สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกรอบที่ 8/2561 อายุไม่เกิน 56 ปี วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 56 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโย... More detail
สส.ชสอ.  รับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมรอบพิเศษ รับสมัครวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561  รับสมัครสม... More detail
สหกรณ์ได้เปลี่ยนแปลง ใบฝากเงินและใบถอนเงิน บัญชีเงินฝากทุกประเภท สหกรณ์ได้เปลี่ยนแปลง ใบฝากเงินและใบถอนเงิน บัญชีเงินฝากทุกประเภท วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 แจ้งสมาชิกสหกรณ์ทราบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้เปลี่ยนแปลง ใบฝากเงินและใบถอนเงิน บัญชีเงินฝากทุกประเภทเพื่อให้สมาชิกเกิดความสะดวกสบายในการใช้บริการจากสหกรณ์... More detail

เครือข่ายสหกรณ์

ช่องทางติดตาม

คุณสามารถติดตามข่าวสารของสหกรณ์ผ่านช่องทาง

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
semenaxcaps.com

คุณอยู่ที่: Home