ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลพิเศษ "เทศกาลเดือนแห่งความรัก"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลพิเศษ "เทศกาลเดือนแห่งความรัก"
ในโครงการรณรงค์เงินออม "เทศกาลเดือนแห่งความรัก"
ระว่างวันที่ 1- 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 200 บาท ดังนี้
โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน

ประกาศรายชอ รางวลวาเลนไทน

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลพิเศษ "เทศกาลเดือนแห่งความรัก"