ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลพิเศษ ในโครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนมีนาคม 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลพิเศษ

ในโครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนมีนาคม 2562

ระว่างวันที่ 1- 20 มีนาคม 2562

จำนวน 20รางวัลๆ ละ 200 บาท ดังนี้

โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน

06-04-2562

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลพิเศษ ในโครงการรณรงค์เงินออม ประจำเดือนมีนาคม 2562