ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล "ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล


โครงการรณรงค์เงินออม ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2562 รับ "รางวัลพิเศษ" จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 200 บาท โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน จับรางวัล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

30-04-62

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล "ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์"