สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 7/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สสธท            สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แจ้งการรับสมัครสมาชิก  เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี  (เมื่อเสียชีวิตทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน  1,004,808.00 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2563)  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้ (ปิดรับสมัครสมทบให้บิดา มารดา)

เอกสารประกาศการรับสมัคร 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (บุตร)

คุณอยู่ที่: Home ฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 7/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563