วันอาทิตย์, 01 มีนาคม 2563

สมาคมฌาปนกิจ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

วันที่ 1 มีนาคม 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกฌาปนกิจสกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จัดประชุมใหญ่สามัญวิสามัญ ประจำปี 2563 โดย ดร.ธานี ก่อบุญ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุมใหญ่ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ณ ห้องประชุมอดิศร์ ใจดี สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home สมาคมฌาปนกิจ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563