วันอังคาร, 07 มกราคม 2563

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 7 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 12/2562 โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอดิศร์ ใจดีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 12/2562