วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 13/2562

วันที่ 9 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 13/2562 โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมัย สมพงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 13/2562