วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2562

สหกรณ์สัญจร รพ.กุสุมาลย์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2562” โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายพลูสมบัติ ติงมหาอินทร์ ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยนางประภัสสร บุญอยู่ กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดการ ออกให้บริการสมาชิกในโรงพยาบาลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมเปิดให้บริการ รับสมัครสมาชิกใหม่, เปิดบัญชีเงินฝาก, รับฝากเงินและเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน และบริการครบวงจร ซึ่งทางสหกรณ์ได้นำของชำร่วยเป็นร่มมอบให้กับสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม และทำธุรกรรมกับสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย สำหรับครั้งต่อไปสหกรณ์มีกำหนดการที่จะออกสัญจรพบสมาชิก ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 รพ.โคกศรีสุพรรณ์ เวลา 13.00-15.30 น. สหกรณ์จึงเรียนเชิญสมาชิก และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและฟังบรรยาย ตามวันเวลาดังกล่าวเพื่อใช้บริการของสหกรณ์

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์สัญจร รพ.กุสุมาลย์