วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562

สหกรณ์สัญจร รพ.โคกศรีสุพรรณ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2562” โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้  นางนิลุบล เทพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการสมาชิกในโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมเปิดให้บริการ รับสมัครสมาชิกใหม่, เปิดบัญชีเงินฝาก, รับฝากเงินและเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน และบริการครบวงจร ซึ่งทางสหกรณ์ได้นำของชำร่วยเป็นร่มมอบให้กับสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม และทำธุรกรรมกับสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย

คุณอยู่ที่: Home สหกรณ์สัญจร รพ.โคกศรีสุพรรณ