วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสหกรณ์หลังวัยเกษียณ

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ดร.ธานี ก่อบุญประธานกรรมการ , คณะกรรมการ , และผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสหกรณ์หลังวัยเกษียณ ณ ห้องประชุมอศิดร์ ใจดี สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เพื่อวางแผนรายได้สมาชิกสหกรณ์หลังวัยเกษียณ และใกล้จะเกษียณราชการ เพื่อรองรับชีวิตข้างหน้าด้วยการวางแผนการออม ครั้งนี้ ดร.ธานี ก่อบุญประธานกรรมการเป็นผู้แทนมองเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกและของที่ระลึกให้แก่สมาชิก จำนวน 29 คน

คุณอยู่ที่: Home จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสหกรณ์หลังวัยเกษียณ