วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2562

ประชุมอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 8/2562 โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมัย สมพงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home ประชุมอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 8/2562