วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายสดิษฐชัย หาญมนตรี สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ พาคณะครูและนักเรียนในโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2563

คุณอยู่ที่: Home สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2563