วันเสาร์, 25 มกราคม 2563

ประชุมใหญ่ประจำปี2562

วันที่ 25 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัด “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562” ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 นายชวน โทอิง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ พร้อมด้วย ,นายวิทยา นาคา เลขานุการ, และนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการสหกรณ์ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และในระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ในปีนี้สหกรณ์ ปันผลให้สมาชิกร้อยละ 5.60 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 11.00 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกได้ทำธุรกิจไว้กับสหกรณ์ โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ จำนวน 300 คน และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิกในการพัฒนาสหกรณ์ฯต่อไป

คุณอยู่ที่: Home ประชุมใหญ่ประจำปี2562