วันจันทร์, 27 มกราคม 2563

ประชุมมอบหมายงานให้คณะกรรมการชุดที่ 39

วันที่ 27 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมมอบหมายงานให้แก่คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 โดยนายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 เป็นผู้มอบให้แก่ ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดที่ 39 โดยมีนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมัย สมพงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

คุณอยู่ที่: Home ประชุมมอบหมายงานให้คณะกรรมการชุดที่ 39