วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561

ชุุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และ สอ.ครูเลย เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดร.ธานี ก่อบุญประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำทีมโดย นายอุทัย ศรีเทพ กรรมการดำเนินการ ชสอ. , นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ ชสอ. และ
นายนลทวัช สมาธิ รอง ผจกใหญ่.ชสอ. 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด นำโดย นายณสรวง ก้อนวิมล กรรมการดำเนินการ ชสอ. และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ในเรื่องการให้บริการสมาชิกโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสหกรณ์และสมาชิก ชสอ. ต่อไป และการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

คุณอยู่ที่: Home ชุุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และ สอ.ครูเลย เข้าศึกษาดูงาน