วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

รสหกรณ์รับโล่รางวัล สหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดร.ธานี  ก่อบุญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้มอบหมายให้ นายวิทยา  นาคา เลขานุการสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 และรับโล่รางวัลสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 ใน 9 สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งประเทศ) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ

คุณอยู่ที่: Home รสหกรณ์รับโล่รางวัล สหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประจำปี 2563