วันพุธ, 07 สิงหาคม 2556

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ปี 2556 ออกพบสมาชิก ณ โรงพยากุสุมาลย์

                 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556  เวลา 9.30 -16.00 น. สหกรณ์ได้จัดโครงการ "สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ปี 2556"      โรงพยากุสุมาลย์  โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  เพื่อออกพบปะสมาชิก ตามหน่วยงานต่างๆ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานครึ่งปีที่ผ่าน  ครั้งนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่สมาชิก  และรณรงค์เงินฝาก, หุ้น, พร้อมรับสมาชิกใหม่

คุณอยู่ที่: Home โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ปี 2556 ออกพบสมาชิก ณ โรงพยากุสุมาลย์