วันพุธ, 22 มกราคม 2557

คณะนักเรียนและคณะครูที่ปรึกษาสหกรณ์นักเรียน ศึกษาดูงานสหกรณ์ วันที่ 2

         วันที่ 22 มกราคม 2557  เวลา 13.00 – 15.00 น.    นายธานี  ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์, นายวิทยา  นาคา เลขานุการ และนางนิลุบล  เทพล  ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ และคณะครูที่ปรึกษาสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอดิศร์  ใจดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

          โครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ให้กับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์และครูที่ปรึกษาสหกรณ์นักเรียน  ในครั้งนี้ได้มีโรงเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด มีนักเรียนและคณาจารย์ จำนวน 120 คน จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปลาตองประชาวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี, โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล, โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล(สาขาศรีคงคำ), โรงเรียนบ้านอีกุด, โรงเรียนนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา, โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ, โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา, โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์, และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ

คุณอยู่ที่: Home คณะนักเรียนและคณะครูที่ปรึกษาสหกรณ์นักเรียน ศึกษาดูงานสหกรณ์ วันที่ 2